5-12-2017: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος διοργάνωσης εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών/τριων του Δημοτικού Σχολείου Μελιτειέων Κέρκυρας στην Αθήνα για επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ