7-12-2017:Ανακοίνωση Πινάκων Μορίων των Αιτούμενων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Κέρκυρας

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας σας ανακοινώνει τους Πίνακες με τα στοιχεία των αιτούμενων μετάθεση εκπαιδευτικών:

α) Από περιοχή σε περιοχή (ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ)

β) Σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ (ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ)

γ) Σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ), και

δ) Για Βελτίωση και Οριστική Τοποθέτηση (ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ)

Οι παραπάνω Πίνακες έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης. Τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων θα υποβάλλονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης (Αλυκές Ποταμού) από Παρασκευή 08-12-2017 έως και Πέμπτη 14-12-2017 και ώρα 14:00.