15-12-2017: Επικαιροποιημένοι πίνακες μετάθεσης μετά τη λήξη των ενστάσεων

Σας κοινοποιούμε τους επικαιροποιημένους πίνακες των αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Κέρκυρας
1. από περιοχή σε περιοχή και
2. για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση,
έτσι όπως διαμορφώθηκαν μετά τη λήξη των ενστάσεων.
 
Δ.Π.Ε. Κέρκυρας
 
ΠΙΝΑΚΕΣ: