8-1-2018: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Π.Ε. Κέρκυρας Δεκεμβρίου 2017

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ