12-1-2018: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος διοργάνωσης εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών/τριων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας - "Αθηναγόρειου" στην Αθήνα για επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ