22-1-2018: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος διοργάνωσης εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών/τριων του 14ου Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας στην Αθήνα για επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων και στην Καστοριά για επίσκεψη στο Περιβαλλοντικό Κέντρο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ