22-2-2018: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος διοργάνωσης εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών/τριων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας στην Αθήνα για επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ