28-3-2018: ΕΝΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2017-2018

Σε συνέχεια της αριθμ. 190077/Ε1/06-11-2017 εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018 αναρτούμε προς διευκόλυνσή σας το έντυπο για την υποβολή αιτήσεων αμοιβαίων μεταθέσεων.

 

Η ΑΙΤΗΣΗ