2-4-2018: Προκηρύξεις θέσεων Δ/ντών και Υποδ/ντών ΔΙΕΚ και ΣΔΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΙΕΚ 2018-20 - ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΙΕΚ 2018-20 - ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ (ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ - ΟΛΑ ΤΑ ΣΔΕ