02-05-2018: Ορισμός σχολικών περιφερειών νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Κέρκυρας για το σχολικό έτος 2018 – 2019

Η ΑΠΟΦΑΣΗ