09-05-2018: «Πρόσκληση για Μεταθέσεις/Οριστικές τοποθετήσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κέρκυρας – Γνωστοποίηση κενών οργανικών θέσεων»

Η Διεύθυνση Π.Ε. Kέρκυρας :

 

Καλεί:

1.Τους εκπαιδευτικούς που είναι στη Διάθεση  του ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας και έκαναν αίτηση για οριστική τοποθέτηση.{εξαιρούνται οι εκπ/κοί των κλάδων.: ΠΕ05(Γαλλικής Γλώσσας),ΠΕ07(Γερμανικής Γλώσσας),ΠΕ08(Εικαστικών), ΠΕ19-20 (Πληροφορικής)}

2.Τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών γενικής αγωγής και τους εκπαιδευτικούς κλ.ΠΕ11 (Φυσ. Αγωγής), κλ.ΠΕ06 (Αγγλικλης Γλώσσας) και ΠΕ16(Μουσικής) που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης

3.Τους εκπαιδευτικούς που ήρθαν με μετάθεση στο ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας

Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω κλάδων καλούνται να δηλώσουν μέχρι 20 (είκοσι) σχολικές μονάδες, στις οποίες επιθυμούν να μετατεθούν/τοποθετηθούν οριστικά μέσω του Online συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr). ,από την Παρασκευή 11-5-2018 έως την Παρασκευή 18-5-2018 .

                                        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

                                              Χρήστος Κ. Άνθης

 

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ