26-06-2018: Ενημερωτικό σχετικά με νέες εγγραφές

Προκειμένου να αποφευχθούν οι διπλοεγγραφές μαθητών, στο ΠΣ myschool απενεργοποιήθηκε η φόρμα "Νέες Εγγραφές" μαθητών. Οι εγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν στη φάση αυτή μέσω της λειτουργικότητας ανάθεσης-αποδοχής μεταξύ νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων.

Με εκτίμηση,

Ομάδα Υποστήριξης myschool