10-07-2018: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας περιόδου Ιουνίου 2018

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ