25-07-2018: Ανακοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων από αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

Το Δελτίο Τύπου

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων