10-09-2018: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ.Π.Ε. Κέρκυρας περιόδου Αυγούστου 2018

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ