02-10-2018: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού περιόδου Σεπτεμβρίου 2018 ΠΕ Κέρκυρας

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ