08-01-2019: Εκτέλεση προϋπολογισμού περιόδου Δεκεμβρίου 2018 Π.Ε. Κέρκυρας

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ