17-01-2019: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η ΑΙΤΗΣΗ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΤΟ ΦΕΚ

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ