07-02-2019: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2019 Δ.Π.Ε. Κέρκυρας

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ