07-02-2019: Πίνακες υποψηφίων Υπεύθυνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού

Η Διεύθυνση Π.Ε Κέρκυρας ανακοινώνει τους πίνακες υποψηφίων Υπεύθυνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α) που πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

 

ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ