18-03-2019: Πλήρωση κενής θέσης Υποδιευθυντή/Υποδιευθύντριας στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η ΑΙΤΗΣΗ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ