11-04-2019: Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ