22-05-2019: Πρόσκληση για Μεταθέσεις/Οριστικές τοποθετήσεις Γενικής Αγωγής εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κέρκυρας – Γνωστοποίηση κενών οργανικών θέσεων

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ