31-05-2019: Πρόσκληση για Μεταθέσεις/Οριστικές τοποθετήσεις Γενικής Αγωγής εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κέρκυρας – Γνωστοποίηση κενών οργανικών θέσεων

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ