04-06-2019: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕ Κέρκυρας περιόδου Μαΐου 2019

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ