04-07-2019: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕ Κέρκυρας μηνός Ιουνίου 2019

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ