26-08-2019: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας περιόδου Ιουλίου 2019

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ