3-9-2019: Ορθή επανάληψη τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ79.01, ΠΕ70 και ΠΕ06

ΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΕ70 (ορθή επανάληψη)

ΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΠΕ79.01 (ορθή επανάληψη)

ΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΠΕ06 (ορθή επανάληψη)