05-09-2019: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Π.Ε. Κέρκυρας περιόδου Αυγούστου 2019

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ