08-10-2019: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού περιόδου Σεπτεμβρίου 2019 Δ.Π.Ε. Κέρκυρας

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ