05-11-2019: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕ Κέρκυρας περιόδου Οκτωβρίου 2019

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ