08-11-2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δύο θέσεων ωφελουμένων στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία "ΜΕΛΙΣΣΑ"

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ