05-12-2019: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Νοεμβρίου 2019 ΔΠΕ Κέρκυρας

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ