19-12-2019: Οριστικοί πίνακες μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών ΠΕ Κέρκυρας

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, ΕΕΕΕΚ

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ