14-01-2020: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2019 ΠΕ Κέρκυρας

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ