06.04.2020: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΕΠ/ΕΒΠ

Καλούνται οι νεοδιόριστοι ΕΕΠ και ΕΒΠ (ΦΕΚ  241/Γ ́/9-3-2020) της περιοχής αρμοδιότητάς μας  εντός αποκλειστικής προθεσμίας από 6/4/2020  έως 10/4/2020 να υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης ηλεκτρονικά στη Δ/νση Π.Ε. Κέρκυρας προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τυχόν δεν έχουν καταθέσει με το διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική αποστολή παρακαλούμε να προσκομίζονται στην Υπηρεσία μας μετά από  τηλεφωνικό  ραντεβού στο τηλ. 2661046003.

H ΑΙΤΗΣΗ

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ