07-05-2020: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π. Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ