28-05-2020: Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ-ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ