09-06-2020: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕ Κέρκυρας περιόδου Μαΐου 2020

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ