03-09-2020: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕ Κέρκυρας περιόδου Αυγούστου 2020

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ