05.01.2021: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΣΤ

Επειδή έχει παρατηρηθεί πώς δεν εύκολα αναγνώσιμος ο πίνακας σε μορφή excel, μπορείτε εδώ να τον δείτε και σε μορφή pdf

Πρόγραμμα σε μορφή PDF