14-11-2016: Λειτουργικά κενά ειδικοτήτων 14-11-2016

    Η Διεύθυνση Α΄/θμιας Διεύθνσης Κέρκυρας

αναρτά τα λειτουργικά κενά για την τοποθέτηση των αναπληρωτών κλάδου ΠΕ19-20,ΠΕ16,ΠΕ07,ΠΕ32 και ΠΕ08 σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες.

  Δηλώσεις τοποθέτησης θα υποβάλλονται στα γραφεία της Διεύθυνσης  και με fax (26610 47202) έως την Τρίτη 15-11-2016 και ώρα 14.00 μμ.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ19-20

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ08

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ07

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ32

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ16

ΔΗΛΩΣΗ