13-12-2019: Προσωρινοί πίνακες μορίων μετάθεσης ΔΠΕ Κέρκυρας

Δ.Π.Ε. Κέρκυρας

Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 176287/Ε2/12-11-2019 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. ανακοινώνουμε τους πίνακες με τα μόρια των εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση:

Α) από περιοχή σε περιοχή

Β) από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ – ΚΕΣΥ/ΕΕΕΕΚ

Γ) για βελτίωση θέσης ή για οριστική τοποθέτηση

Από σήμερα 13/12/2019 έως και την Τετάρτη 18/12/2019 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και στο διάστημα αυτό μπορεί να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας.

Υπενθυμίζουμε ότι ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31/01/2020.