21-02-2017: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Σας εφιστούμε την προσοχή για τη σωστή υποβολή της αίτησης μετάθεσης. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να κάνουν «οριστικοποίηση» της αίτησης και ΟΧΙ «προσωρινή αποθήκευση».

Αν δε γίνει «οριστικοποίηση» δε δίνεται η δυνατότητα στην υπηρεσία μας να παραλάβει την αίτηση και να προχωρήσει τη διαδικασία.

ΔΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ