06.04.2020: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΕΠ/ΕΒΠ

Καλούνται οι νεοδιόριστοι ΕΕΠ και ΕΒΠ (ΦΕΚ  241/Γ ́/9-3-2020) της περιοχής αρμοδιότητάς μας  εντός αποκλειστικής προθεσμίας από 6/4/2020  έως 10/4/2020 να υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης ηλεκτρονικά στη Δ/νση Π.Ε. Κέρκυρας προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τυχόν δεν έχουν καταθέσει με το διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική αποστολή παρακαλούμε να προσκομίζονται στην Υπηρεσία μας μετά από  τηλεφωνικό  ραντεβού στο τηλ. 2661046003.

H ΑΙΤΗΣΗ

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

20-03-2020: Οδηγίες για ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Οδηγίες για ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Βοηθητικές οδηγίες από την ιστοσελίδα του Υπουργείου

Οδηγίες για την εγγραφή μαθητή/τριας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Ιστότοπος εγγραφής μαθητή/τριας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Ιστότοπος διαχείρισης μαθητητικών λογαριασμών ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ιστότοπος εγγραφής εκπαιδευτικού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Ιστότοπος εκπαιδευτικής πλατφόρμας Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη

Ιστότοπος εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-me

Οδηγίες εκπαιδευτικού για την Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη

Οδηγίες μαθητών για την Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη

Οδηγίες για την εκπαιδευτική πλατφόρμα e-me