16.12.2020: (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ΠΕ23-ΠΕ30

ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ:

α) την ειδική πρόσκληση των μελών ΠΕ23 & ΠΕ30 για δήλωση συγκεκριμένων σχολικών μονάδων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

β) πίνακα excel με 3 φύλλα που περιέχει τα 3 παραρτήματα της πρόσκλησης  

γ) το Δελτίο Τύπου που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ.

Η ημερομηνία υποβολής στο ΟΠΣΥΔ ξεκινάει από σήμερα Τετάρτη 16/12.

ΠΕ23-30 Ειδική πρόσκληση σελ.1-71

ΠΕ23-30 Ειδική πρόσκληση σελ.72-143 

Ι,ΙΙ,ΙΙΙ παραρτήματα Ειδικής ΠΕ23-30

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για ειδική πρόσκληση ΠΕ23-30

14.12.2020: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2020-2021

Ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες με τα στοιχεία και τα μόρια των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν, σύμφωνα με την 149629/Ε2/03-11-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., αίτηση μετάθεσης:

Α) ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

Β) ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΕ/ΚΕΣΥ/ΕΕΕΕΚ

Γ) ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Ενστάσεις: Σας ενημερώνουμε ότι από 14-12-2020 μέχρι 18-12-2020 οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των αναρτημένων πινάκων και σε περίπτωση δικαίωσης από το ΠΥΣΠΕ, θα ακολουθήσει διόρθωση της ηλεκτρονικής αίτησης των ενδιαφερόμενων.  

Διευκρίνιση: Στις αιτήσεις βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης θα προστεθούν όταν οι εκπαιδευτικοί δηλώσουν σε επόμενη φάση σχολεία προτίμησης.

Σας υπενθυμίζουμε ότι ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31-12-2020 και ώρα 15:00, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή στο σύστημα.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα:

ΔΠΕ Κέρκυρας

Γραμματεία Διοίκησης

Τηλ. 26610 40069/49643