29-08-2019: Απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών

Γραφείο Αναπληρωτών Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  2661040019

Fax:  2661047202

Πληροφορίες: Δέσποινα Κατζούρη, Μαντώ Προβατά

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

 1. Βεβαιώσεις  (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών. Όσοι εκπαιδευτικοί δεν καταθέσουν ιατρικές γνωματεύσεις με την πράξη ανάληψης υπηρεσίας θα υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (παρέχεται από την Υπηρεσία) ότι θα τις προσκομίσουν πριν την πρώτη μισθοδοσία (στην αντίθετη περίπτωση, θα εξαιρεθούν από τη μισθοδοσία). Επισημαίνεται ότι οι γνωματεύσεις αυτές πρέπει να προσκομιστούν εκ νέου, ακόμα και αν κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους, καθώς θα υπογραφούν νέες συμβάσεις (194411/Ε1/30-11-2013/εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ).
 2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. Αν ο τίτλος σπουδών είναι από εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτούνται: φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ελληνικού λυκείου, φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επικυρωμένη μετάφραση και αντίγραφο βεβαίωσης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ.
 3. Φωτοαντίγραφο Μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου. Αν ο τίτλος είναι από εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτούνται επίσης: φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επικυρωμένη μετάφραση και φωτοαντίγραφο βεβαίωσης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ.
 4. Σεμινάριο 400 ωρών (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής).
 5. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου (αφορά στους έγγαμους εκπαιδευτικούς). Οι εκπαιδευτικοί με τέκνα άνω των δεκαοκτώ που σπουδάζουν ή εκπληρώνουν την στρατιωτική τους θητεία θα πρέπει να προσκομίσουν πρόσφατες αντίστοιχες βεβαιώσεις.
 7. Φωτοαντίγραφο Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ (αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου).
 8. Φωτοαντίγραφο απόδοσης ΑΜΚΑ.
 9. Αποδεικτικό Α.Φ.Μ.
 10. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας όπου θα γίνεται η κατάθεση του μισθού.  Οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ και ΠΔΕ θα πρέπει να έχουν λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα και το όνομά τους να εμφανίζεται ως πρώτου δικαιούχου.
 11. Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας (παρέχεται από την Υπηρεσία) και φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας από Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ξεχωριστά για κάθε έτος και όχι συγκεντρωτικά από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα) ή άλλους φορείς. Για βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που δεν χορηγούνται από Διευθύνσεις Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπαίδευσης οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσκομίσουν, με την ανάληψη υπηρεσίας, όλα τα δικαιολογητικά αναγνώρισης προϋπηρεσίας που ορίζονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ (169228/Ε2/12-10-2016) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΕ Μ.Κ. (N.4354/2015).
 12. Ένας φάκελος με λάστιχα.

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν υποχρεωτικά και επισημαίνεται ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα άντλησης δικαιολογητικών από τους ατομικούς φακέλους αναπληρωτών που απασχολήθηκαν στη Διεύθυνσή μας σε προηγούμενα έτη,  καθώς το αρχείο αυτό πρέπει να τηρείται πλήρες για τους επικείμενους ελέγχους από το ΥΠΠΕΘ και την Ε.Δ.ΕΛ. Ταυτόχρονα, διευκρινίζεται ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα παραγωγής φωτοαντιγράφων ή εκτύπωσης των δικαιολογητικών.

 

Η εγκύκλιος για τα δικαιολογητικά