Σχολεία 1ης Περιφέρειας

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Π.Ε   Ν. Κέρκυρας

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : ΤζανετήςΔημήτριος

Α/Α

ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1

9/θ

Αγίου Ιωάννη

26610 52442

26610 52442

2

6/θ        

Άφρας

26610 52250

26610 52250

3

6/θ

Βιρού

26610 40118

26610 40118

4

6/θ

Γιαννάδων

26610 51464

26610 51464

5

6/θ

Σιναράδων

26610 54295

26610 54295

6

10/θ

Καναλίων

26610   38116

26610 38159

7

6/θ

Καστελλάνων Μέσης

26610 54305

26610 54305

8

6/θ

Κυνοπιαστών

26610 56298

26610 56298

9

7/θ

Σχολ.κέντρο Παξών

26620 31372

26620 31993

10

4/θ

Δουκάδων

26630 41249

26630 42144

11

6/θ

Λακώνων

26630 49287

26630 49287

12

6/θ

Λιαπάδων

26630 41167

26630 41167

13

7/θ        

1ο Κέρκυρας

26610 30605

26610 30605

14

12/θ

Παλιάς Πόλης

26610 39320

 

15

12/θ

5ο Κέρκυρας

26610 38292

26610 38292

16

7/θ

10ο Κέρκυρας

26610 33479

26610 33781

17

12/θ

12ο Κέρκυρας

26610 24073

26610 24073