Σχολεία 2ης Περιφέρειας

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Π.Ε   Ν. Κέρκυρας

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Κουρή Φωτεινή

Α/Α

ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1

12/θ

7ο Κέρκυρας

26610   31193

26610   31193

2

6/θ

9ο Κέρκυρας

26610   31764

26610   31764

3

6/θ

13ο Κέρκυρας

26610   30411

26610   30411

4

4/θ

Γουβιών

26610   91276

26610   91276

5

8/θ

Κοντοκαλίου

26610 91284

26610 91284

6

6/θ

Αγίου Μάρκου

26610   93643

26610   93643

7

12/θ

1ο Σχολ.κέντρο Θιναλίων

26630 63041

26630 63041

8

6/θ

2ο Σχολ.κέντρο Θιναλίων

26630 94485

26630 94485

9

10/θ

Σχολ.κέντρο Αγρού

26630   71492

26630   72696

10

6/θ

Αυλιωτών

26630   95450

26630   96450

11

12/θ

Σχολ.κέντρο Βελονάδων          

26630 51223

26630   51210

12

7/θ

Καρουσάδων

26630 31202

26630 31202

13

7/θ

Κασσιόπης

26630 81251

26630 81251

14

12/θ

Κάτω Κορακιάνας

26610 93468

26610 93468

15

3/θ

Σπαρτύλα

26630   92260

26630   92260

16

12/θ

Μαντουκιού

26610 39804

26610 39804

17

1/θ

Ερείκουσας

2663072576 2663071505

18

1/θ

Μαθρακίου

2663022912

 

19

1/θ Οθωνών 2663071905 2663072132