Προς διευκόλυσνση των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων, ενημερώνουμε για τις Ομάδες Σχολείων.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ